Anlägga en träningsbana

Det är inte bara att anlägga en träningsbana för Speedway eller annan motorsport. Det krävs en hel del arbete och framförallt mark för att kunna bygga en bana som man vill ha den. Det kan vara bra att i förväg kolla upp i den kommun du bor vad som gäller.

rootstock / Shutterstock.com

rootstock / Shutterstock.com

Om allt är OK med din kommun och du har fått tillstånd att bygga en träningsbana på egen mark så är det bara att börja planera för byggandet. Skissa upp någon form av karta där banan planeras ska ligga, få med allt du vill att bana ska innehålla med hopp och annat roligt. Det som kanske blir det första du får göra är att ta bort en del skog som kanske står olämpligt där banan ska ligga. Om du inte kan ta ner träden själv så får du anlita någon trädfällare som har den kunskapen.

Stubbar och annat kan du med hjälp av stubbfräs enkelt få bort, den flis som blir kvar av stubbar och annat passar utmärkt som underlag på vissa delar på banan. Det kan krävas mer maskiner än en stubbfräs för att få till din träningsbana, kolla upp med företaget Amas där du hittar både stubbfräs och massor av bra maskiner som du kanske kan ha användning av vid anläggandet av din träningsbana. Med maskiner så kommer jobbet med att färdigställa din bana gå betydligt snabbare, även om det kostar en del så kan det vara värt det pengar du får lägga ut.